ikona Like!
ikona2 Obserwuj!
ikona2 Google+
ikona2 Linkedin

ikona ikona
ORCID: 0000-0003-1005-5323
EMAIL: ilbam@uek.krakow.pl
E-CARD: Moodle
DEPARTMENT: Regional Economy
LAB PHONE: (+48) 12-293-59-72
ROOM: 418 bldg. F
ADDRESS: ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków, Poland

O mnie

Feb. 5, 2019
Aktualnie pracuję jako adiunkt w Zakładzie Gospodarki Miejskiej, Katedry Gospodarki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W pracy doktorskiej zajmowałem się problematyką nasłonecznienia, usłonecznienia, widoczności oraz obsługą danych CityGML. Posiadam wiedzę i umiejętności z oprogramowania CAD (Autodesk AutoCAD, Bentley Microstation, Blender) oraz GIS (ArcGIS, QGIS, GRASS GIS, FME, PostGIS, SpatiaLite).

Moje aktualne zainteresowania naukowe:
» zarządzanie danymi przestrzennymi;
» analizy przestrzenne, GIS;
» spatial big data;
» smart city.

Prowadzę zajęcia z przedmiotów:
» Podstawy geodezji;
» Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym;
» Systemy Informacji o terenie – LIS;
» Wizualizacja i projektowanie przestrzeni.

Nagrody i wyróżnienia:
» 2013 - Scott Lofgren Student Design Competition
» 2015 - Stypendium imienia Anny Pasek


zeszyt

Publikacje

Feb. 5, 2019
2018

Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego - analiza inwestycji w obrębie zagrożonego regionu
Mateusz Ilba
Journal: Świat Nieruchomości 105 (3/2018)

Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Mateusz Ilba
Rozdział w monografii: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 125-135
PDF    

2016

Estimating the daily solar irradiation on building roofs and facades using Blender Cycles path tracing algorithm
Mateusz Ilba
Journal: E3S Web of Conferences

2015

An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application
Mateusz Ilba
Journal: Geomatics and Environmental Engineering


konferencja

Konferencje

Feb. 5, 2019
2018

Wykorzystanie GIS do oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki. Kraków, Polska, 25-26 październik.

2017

GNSS źródłem informacji przestrzennej opisującej ruch w mieście. Analityczne wyzwania - Predictive Solutions. Kraków, Polska, 17 grudzień.

2016

Estimating the daily solar irradiation on building roofs and facades using Blender cycles path tracing algorithm. SEED 2016: the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development. Kraków, Poland, May 17-19.

2015

Advanced CityGML visualization in 3D environment. ICA European symposium on Cartography. Vienna, Austria, November 10–12.

Analysis of location the solar panels, the key to increasing renewable energy in the city. EUGEO 2015, Hungarian Geographical Society. Hungary, Budapest, 30 August - 02 September.